De Stichting Mesdagfonds is opgericht 28 juni 1916 in Groningen. Zij heeft haar zetel in Groningen en is aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het doel van de stichting is om de band tussen de leden van het geslacht Mesdag te versterken en de belangen van die leden en van het geslacht te bevorderen. Onder andere wordt daarom iedere 3 jaar een familiereünie georganiseerd.

In de statuten van de Stichting is bepaald, wie tot de leden van het geslacht Mesdag behoren. Tot het geslacht Mesdag behoren alle wettige, zowel mannelijke als vrouwelijke afstammelingen van mr Taco Mesdag en diens echtgenote Engeltje Monsma, mits deze afstammelingen de naam (Van) Mesdag dragen en de weduwen/weduwnaars dier afstammelingen, alsmede de kinderen dier afstammelingen.

Met wettige afstammelingen zijn gelijkgesteld:

- adoptiekinderen van een afstammeling;
- door een mannelijke afstammeling erkende kinderen;
- kinderen geboren uit een vrouw, die daarna een mannelijke afstammeling huwt, indien deze kinderen de naam (Van) Mesdag aan nemen.

Het bestuur houdt een familieregister bij. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op via info@mesdag.net.