taco mesdag stamvaderDe familie Mesdag, waar deze site over gaat, bestaat uit de nakomelingen van Gilles Hessels Mesdag uit Bolsward. De familietakken zijn genoemd naar de zonen van Taco Mesdag (de zoon van Gilles Hessels) en Engeltje Monsma: Klaas, Wopke, Gilles en Epke. De takken Dirk en Rein zijn, bij gebrek aan manlijke nakomelingen afgesloten.

Tot de familie Mesdag behoren - volgens de statuten van de Stichting Mesdagfonds – de nazaten van Gilles Hessels Mesdag. Deze stamvader van het geslacht Mesdag leefde van 1706 – 1759 in Bolsward. Van vaderszijde stamde hij af van een familie van leerlooiers en schoenmakers. Dit geslacht droeg nog geen familienaam. De voornaam Gilles en de familienaam Mesdag verkreeg hij van zijn moeder, Riemke Mesdach, die in 1673 of 1674 in Harlingen werd geboren. Haar familienaam kwam oorspronkelijk uit Vlaanderen. Verre voorvaderen van Riemke woonden rond 1400 in het Zuidvlaamse dorp Gullegem, gelegen bij Kortrijk. Zij waren buitenpoorters van de stad en welgestelde boeren. In de tweede helft van de zestiende eeuw verlieten diverse leden van deze familie Mesdach uit de streek hun geboortegrond vanwege geloofsvervolging, oorlogshandelingen en de economische misère. Enkele van hen waren calvinist, anderen doopsgezind. Eén van hen was Pieter Mesdach (1537/38 – 1604/05), die omstreeks 1580 in de nabijheid van Harlingen woonde. Zijn nazaten zouden vier generaties lang in deze stad blijven wonen, daarna drie generaties lang overwegend in Bolsward. De eerder genoemde Riemke en haar broer Marten waren voor zover bekend de laatste leden van deze familietak die de naam Mesdach droegen. Via Riemke werd de familienaam overgedragen op haar tweede zoon Gilles.

engeltje monsmaDeze Gilles Hessels Mesdag werd een man van aanzien in Bolsward. Van leerlooier werkte hij zich op tot koopman en grondbezitter. In 1749 was hij een van de tien rijkste mannen van de stad. Politieke belangstelling had hij ook, getuige zijn deelname aan de Doelistenvergadering van 1748 in Leeuwarden. Voor doopsgezinden waren echter de overheidsambten nog gesloten. De enige zoon van Gilles en zijn derde echtgenote Riemke Coopmans, Taco Mesdag, studeerde rechten te Franeker en Leiden. Na afronding van deze studie keerde hij terug naar Bolsward om de ouderlijke goederen te beheren. Uit zijn huwelijk met Engeltje Monsma werden tien kinderen geboren, waarvan er negen op hun beurt een gezin stichtten. Vier daarvan bleven in Bolsward wonen, één verhuisde naar Akkrum en de overige vier vestigden zich in Groningen.

 

De stamboom van de familie Mesdag is gepubliceerd op genealogie online (opent in nieuw venster).